Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Halk Cad. No:4 Kat:4 D:5 Üsküdar/İSTANBUL
lihkabuskudar@gmail.com
0 (216) 342 98 00

Bağcılar Harita Hizmetleri


    Bağcılar harita Lihkab çalışmaları yapan firmamız tüm İrtifak Hakkı Birleştirme, Röperli Kroki, Hatalı Numara Düzeltme, Tamamlayıcı İşlemler, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Cins Değişikliği, Yer Gösterme, Yapı Aplikasyon hizmetlerini vermektedir.

Hizmetlerimiz


YAPI APLİKASYON

Yapı Aplikasyon işlemi, taşınmaza ait mülkiyet sınırlarının tapu planlarına uygun olarak […]

YER GÖSTERME

Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan […]

KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ

Kamuya açık veya taşınmazın erişimi için kullanılan ve tapu planlarında yol, […]

HATALI NUMARA DÜZELTME

Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu […]

BİRLEŞTİRME

Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesine birleştirme denir. […]

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı hale gelmesi veya yapılı […]

İRTİFAK HAKKI

İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili […]

RÖPERLİ KROKİ

Taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların detaylı ölçülmesi ve krokide ölçülendirilmesi işlemidir. Aplikasyon […]

TAMAMLAYICI İŞLEMLER

LİHKAB büroları, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanuna […]

Online Başvuru Yapın


İnternet üzerinden işlem bilgilerinizi girerek kısa ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.


Başvuru Yap!